Den Serbiske Ambassade i Oslo

Trenger man kontakt med serbiske myndigheter i løpet av den perioden man oppholder seg i Norge, kan man enten kontakte den serbiske ambassaden i Oslo eller konsulatet på Island.

Den serbiske ambassaden i Oslo ligger i i en bygård i Munkedamsveien 59B, ikke langt fra Aker Brygge. Tidligere lå den i Drammensveien 105, men etter oppløsningen av Jugoslavia ble den delt og bygningen inneholder i dag Bosnia-Hercegovinas ambassade. Norge har hatt diplomatiske forbindelser med Republikken Serbia siden 2006 og forgjengeren Serbia og Montenegro siden 2003. Før splittelsen av Jugoslavia hadde Norge diplomatisk samarbeid med landet siden slutten av første verdenskrig, 1918.

Ambassaden tilbyr en rekke tjenester, ikke minst rettet mot norske statsborgere. Spesielt med tanke på turisme er ambassaden et viktig holdepunkt, da den er den som utsteder offisielle visum og reisepass for alle som ønsker å reise til Serbia.

Serbiske statsborgere vil kunne oppsøke ambassaden for få hjelp med praktiske ting som fornyelser av pass, hjemreise ved alvorlige hendelser som for eksempel ulykker, sykdom eller dødsfall i familien, dersom man ikke selv har midler til dette i Norge og i de tilfeller norske myndigheter ikke kan tilby denne hjelpen.

Ønsker man administrativ hjelp i forhold til import eller eksport av varer til eller fra Norge til eller fra Serbia kan ambassaden være behjelpelige med å henvise til de rette instansene.

Den sittende serbiske ambassadøren i Oslo heter Suzana Bošković-Prodanović.