Sende penger til Serbia (fra Norge)

Det er mange måter å sende penger fra Norge til Serbia på, og det er stort sett egne preferanser som setter standarden. Den mest opplagte måten er å bruke nettbank, hvilket forutsetter man har en bankkonto i Norge, og tilgang til denne med Bankid. Ulempen med bankoverførsler er gjerne at de kan ta litt tid avhengig av hvilke rutiner avsenderens og mottakerens bank benytter seg av, og det kan være forholdsvis kostbart med tanke på eventuelle gebyrer og valutakostnader.

Vi anbefaler å ta en titt på tjenesten Sende Penger Hjem fra Finansportalen.no.

Videre kan man bruke andre kommersielle tjenester som for eksempel Paypal, men ulempen med Paypal er at de tar prosenter av transaksjonen i gebyr, men til gjengjeld er det svært hurtig og krever kun en medlemskonto tilknyttet en bankkonto man kan heve beløpet fra.

Western Union er en annen internasjonal aktør med representanter i de fleste land, og også her går det forholdsvis hurtig.

Ut over disse finnes det flere aktører som tilbyr denne type tjenester på nettet, og de største forskjellene ligger som regel kun i hvilken størrelse på beløpene man kan overføre om gangen, hvilke betalingskort man kan benytte seg av, hvilke land de tilbyr tjenestene i, og hva det koster å bruke dem.

Noen av aktørene krever heller ikke dokumentasjon på hvem du er før beløpet overstiger en viss grense, men de vil alltid kreve identifikasjon av mottaker. Hvilket er forståelig nok for at vedkommende skal kunne motta pengene i det landet vedkommende befinner seg i. Overfører man beløp av betydelig størrelse ved hjelp av bankoverførsel, vil disse i enkelte tilfeller være pliktige til å innrapportere beløpet til myndighetene både i landet det sendes fra og mottakerlandet. Dette for å unngå hvitvasking av penger og ulovlig utførsel av valuta. Nøyaktig hvor stort dette beløpet er kan variere veldig, og det er ingen dramatikk i det. Overfører man penger til for eksempel familie eller venner kommer man ikke umiddelbart i myndighetenes søkelys av den grunn.

Uansett hvilke tjenester man velger å benytte seg av må man være forberedt på at det ikke er gratis. Derfor kan man hurtig fristes til å enten putte pengene i en konvolutt, eller sende dem med en venn eller familiemedlem som likevel skal den veien. Vær da klar over at dette kan by på betraktelig mer trøbbel enn hva man kan forvente å spare. For det første er det forbudt å sende kontanter med posten, og skulle de mot formodning forsvinne underveis er det lite håp om å få noen som helst form for erstatning.

På samme måte er det alltid en viss risiko forbundet med å sende kontanter med noen man kjenner, for hvis beløpet er over 25 000 norske kroner skal de deklareres – og blir de ikke det kan man risikere de blir beslaglagt av tollvesenet.

Man kan også benytte seg av en såkalt utenlandssjekk, som er som navnet tilsier kort og godt en sjekk som fungerer over landegrensene. Ulempen er at mottaker må henvende seg i den banken sjekken er utstedt til i det landet den ligger i for å heve pengene.

Ta gjerne en snakk med den norske bankforbindelsen om hvilke muligheter de kan tilby, eventuelt kan en avtale om fast og regelmessig overføring være en god løsning hvis det er en ordning som er tiltenkt å vare over tid.