Forbrukslån

Vi vil her informere om hvordan du kan få forbrukslån som utenlandsk statsborger i Norge. For å sammenligne og finne de billigste og beste forbrukslånene, anbefaler vi denne tjenesten på norskkreditt.no. Et nettsted som omhandler lån uten sikkerhet hvor du finner en rekke lånegivere. Se spesielt på forskjellene på de nominelle rentene.

Et forbrukslån er som navnet tilsier et lån man søker om og opptar i den hensikt å kjøpe en eller annen form for forbruksvare eller annen tjeneste uten videre verdi etter anskaffelse. Et typisk eksempel på dette kan være en feriereise, møbler uten annen verdi en eventuell affeksjon eller bare noe man ønsker seg men egentlig ikke har bruk for. Herunder elektronikk, klær eller andre ting. Enklere reparasjoner på kjøretøy kan også falle inn under denne kategorien, eller handel av hvitevarer som plutselig går i stykker men ikke er dekket av en innboforsikring.

Forbrukslån skiller seg gjerne fra andre typer lån på den måten at de normalt har høyere renter, kortere nedbetalingstid og høyere gebyrer ved etablering. Dessuten stilles det sjelden krav til annen sikkerhet utover man vurderes på kredittverdighet og tidligere lånehistorikk.

Flere lånegivere

Det finnes i Norge i dag en lang rekke aktører som tilbyr denne type lån, og alt fra banker til mindre låneinstitusjoner har en eller flere varianter i sin portefølje. Fremgangsmåten for å søke på et slikt lån kan variere mye fra aktør til aktør, men felles for dem alle er at de ber om enkelte personopplysninger slik at de kan gjøre en kredittvurdering de kan ta en eventuell avgjørelse ut fra. Ofte er disse vurderingene automatisert i forhold til offentlige registre, så har man eventuelt en betalingsanmerkning vil man typisk få avslag. Det er selvfølgelig mulig å klage på et slikt avslag, men det skal svært gode argumenter til for å slippe gjennom nåløyet hvis ikke den økonomiske historikken er i orden. Da kan det være en bedre løsning å forsøke å søke hos sin egen bankforbindelse, da disse gjerne har en bredere oversikt over hvilke midler man normalt har til rådighet.

Det kan også være verdt å merke seg at jo høyere risiko en långiver løper, jo høyere pris må man betale for lånet. Både renter og gebyrer er høyere, og betingelsene betydelig strengere. Klarer man ikke overholde et eller flere avdrag vil det umiddelbart påløpe gebyrer og strafferente, i verste fall kan løpet forfalle i sin helhet med etterfølgende inkasso som resultat. Som igjen kan medføre nedsatte lånemuligheter ved senere anledninger.

Har man derimot opparbeidet seg velvilje hos en bestemt låneaktør, og overholdt alle avdrag og forpliktelser, vil man senere lettere kunne få innvilget lån hos denne igjen. Også selv om man eventuelt pådrar seg en eller annen form for betalingsanmerkning gjennom et annet selskap. Nettopp fordi de kjenner deg og stoler på dine intensjoner i forhold til å opprettholde et godt kundeforhold med dem.

Betingelsene for forbrukslån er stort sett de samme enten man er norsk eller utenlandsk statsborger, men som regel forutsettes det fast inntekt, god økonomisk historikk i Norge, og evne til å betjene lånet. Spesielt i de de tilfeller hvor det ikke ligger til grunn for å stille annen sikkerhet i form av pant i eiendom, pant i varen det skal lånes til, eller kausjonister. Merk for øvrig at det stilles de samme betingelsene til eventuelle kausjonister som til andre låntakere i Norge.