Lån i Norge for serbere

I Norge finnes det en rekke serbere. Denne nettsiden er en informasjonskanal for serbiske mennesker bosatt i Norge som ønsker informasjon om hvordan de skal få lån i Norge – enten det er usikret forbrukslån, boliglån, kredittkort eller andre finansieringer.

Alle som har tilegnet seg gyldig opphold i Norge har de samme rettighetene til å benytte seg av de samme finanstjenestene og oppta lån som enhver annen bosatt i Norge. Man behøver med andre ord ikke å være norsk statsborger for å gjøre dette, men svært ofte setter de forskjellige aktørene sine egne betingelser i forhold til utenlandske statsborgere i Norge.

Betingelser

Typisk vil en norsk bank sette som betingelse at man har hatt en fast folkeregistrert adresse i landet og gjerne også brukt banken i minimum tre år, før de overhodet vil vurdere en eventuell lånesøknad. Og da tas det ikke hensyn til om det er et mindre forbrukslån det er snakk om, eller om det er med henblikk på kjøp av fast eiendom.

Dette fordi det kan være vanskelig å gjøre en troverdig kredittvurdering av utenlandske statsborgere, ettersom de normalt ikke har noen økonomisk historikk i Norge. På samme måte settes det også krav om fast inntekt, og man må være i en slik situasjon at man kan betjene nedbetalingen på den størrelse lån man ønsker.

Det vil typisk være lettere å få lån til for eksempel fast eiendom enn til rent forbruksmessige formål, da finansinstitusjonene typisk vil ta pant i denne som sikkerhet. Det vil også være avgjørende hvor stor egenandel man eventuelt kan stille, slik at utlåners risiko minimeres så mye som mulig.

En annen betingelse er at man som utenlandsk statsborger har et norsk personnummer. Alle som bosetter seg i Norge kan be om å få et slikt, hvilket også er nødvendig med tanke på opprettelse av forskjellige abonnementer som telefon, internett, fjernsyn og ved leie av bolig, for å nevne noen. Man beholder for øvrig sitt norske personnummer selv om man på et senere tidspunkt velger å flytte ut av Norge igjen.

Søke lån

Det finnes flere måter man kan søke lån på i Norge, og bankvesenet har ikke monopol på disse tjenestene. Flere aktører gjør at markedet er både variert og mangfoldig, og det kan være lurt å forhøre seg hos flere samtidig. Ikke minst på grunn av de svært variable rentene, men også fordi mulighetene for et positivt svar hos minst en av dem øker betraktelig. Dessuten kan man forhandle om både betingelser og renter, slik at man lettere kan håndtere lånet man får.

Når alt er på plass og lånesøknaden innvilget, er det her som alle andre steder svært viktig man følger opp og overholder de forpliktelsene man har påtatt seg. Litt avhengig av betingelsene på lånet må man til enhver tid tilstrebe å betale avdragene til tiden, og merker man at man ikke har muligheten for dette må man gi beskjed til långiver så hurtig som mulig. Konsekvensene av ikke å overholde de økonomiske forpliktelsene sine i Norge er til dels ganske så strenge, i verste fall blir man ilagt både gebyrer og strafferente, og i helt ekstreme tilfeller kan lånet forfalle i sin helhet og beløpet overføres til inkasso. Dersom dette skjer risikerer man også å få betalingsanmerkninger, noe som i høyeste grad påvirker senere muligheter for å få lån. Dessuten er det en rekke tjenester man ikke kan få med betalingsanmerkninger, blant annet abonnement på mobiltelefon og fjernsyn, da utbydere av dette gjerne kredittsjekker kundene sine før de inngår avtaler med dem.